Caritas Sverige växlar upp för att möta behov

Volontärer på Skavsta flygplats. Foto: Marie Eidem

Strömmen av ukrainska flyktingar som kommit till Sverige sedan kriget började påverkar många i stiftet, och på Caritas Sverige kraftsamlar man för att kunna möta behoven hos dem som nu är här.

– Vi har aldrig förut sett en sådan generositet. Gåvorna är på större belopp, det är fler företag som ger, och vi har fått fler nya givare.

Det berättar Marija Kedzo, insamlingsansvarig på Caritas Sverige, där man till dags dato har fått in över två och en halv miljon kronor till insamlingen för Ukraina. Och det är inte bara pengar som strömmar in.

– Det är väldigt många som ringer och mailar som vill hjälpa på olika sätt.

Volontärsamordnare på plats

Att intresset att göra praktiska insatser för flyktingarna från Ukraina har varit rekordhögt intygar George Joseph, generalsekreterare för Caritas Sverige. Med hjälp av de många volontärer som redan i ett tidigt skede efter invasionen kontaktade Caritas, har man sedan flyktingströmmen började kunnat vara på plats på Skavsta flygplats utanför Nyköping och man hoppas inom kort även att kunna hjälpa till på andra flyg- och färjeterminaler, dit många anländer. För att koordinera och samordna alla frivilliga krafter har man anställt en volontärsamordnare.

– Dessutom får alla kyrkoherdar en lathund tillskickad i början av april, som är tänkt att hjälpa dem att organisera det som behöver göras. Många kyrkoherdar har hört av sig till oss för att fråga hur församlingarna kan hjälpa, och detta hoppas vi ska bli ett konkret svar, som kan användas av alla.

Boenden erbjudna av många

Caritas Sverige har även blivit kontaktade av hundratals människor, som erbjudit boende till behövande ukrainare.

– Vi har blivit erbjudna över femhundra platser, och ett hundratal har vi redan använt. I princip är det Migrationsverket som tillsammans med kommunerna är ansvariga för boenden, men vissa har behövt någonstans akut, innan de hunnit registrera sig på Migrationsverket till exempel. Och om situationen förvärras, och det uppstår verklig brist på boenden, är det väldigt bra att vi har dessa boenden som reserv, säger George Joseph.

Samarbete med Mötesplatsen

Även på Caritas Mötesplats i Stockholm (se Katolskt magasin nr 2/2022) har man ställt om för att kunna vara en resurs för nytillkomna flyktingar.

– Vi har öppnat verksamheten för den ukrainska missionen och deras volontärer, så att de ska ha någonstans att ta vägen, både under Mötesplatsens ordinarie öppettider och på kvällar och helger. Så länge det behövs kommer de att kunna använda Mötesplatsens lokaler, där vi inom kort även kommer att erbjuda språkundervisning i särskilda grupper, eftersom nytillkomna ukrainare inte har rätt till SFI-undervisning.

Ofattbar förstörelse

George Joseph, som även är med i styrelsen för Caritas Europa, var i slutet av mars på ett kort besök i Kiev för att träffa Caritasanställda och volontärer på plats och visa stöd, omtanke och solidaritet.

– Det var en ofattbar förstörelse. De pengar vi har fått in kommer oavkortat att gå till Caritas i Ukraina, och kommer inte minst att behövas på lång sikt, när landet så småningom ska byggas upp igen. Behoven är, och kommer att vara, enorma. De människor som flytt har i många fall ingenting att komma tillbaka till.

Fotnot: Stiftets samtliga församlingar har mobiliserats för att hitta volontärer som kan erbjuda tillfälliga boendeplatser, agera som kontaktperson eller -familj och stötta ukrainska barn och ungdomar. Särskilt behövs volontärer med kunskaper i ukrainska, ryska eller polska. Kontakta caritas@caritas.se för mer information eller för att anmäla intresse.