Allt djupare spricka mellan ortodoxa patriarker

Ärkebiskop Stanisław Gądecki och patriark Bartolomeus I. Foto: Polska biskopskonferensen

Den ekumeniska patriarken Bartolomeus I av Konstantinopels besök i Polen under förra veckan var en synnerligen tydlig markering mot den ryska ortodoxa kyrkans ledning och dess fortsatta lojalitet med Rysslands president Putin.

Det nu allt tydligare avståndet mellan den ryska ortodoxa kyrkan och partiarken av Konstantinopel Bartolomeus, även titulerad ”den främste bland jämlikar”, blev uppenbart för omvärlden när patriarken 2019 var den förste att erkänna Ukrainas ortodoxa kyrkas oberoende – i ortodoxa termer autokefal – av Moskva och dess ortodoxa kyrka under ledning av patriark Kirill. Reaktionen från patriark Kirill blev omedelbar: ett totalt avståndstagande från patriark Bartolomeus och avbrytande av all kontakt.

Sedan dess har Bartolomeus undvikit konfrontation mot Ryssland, men nu verkar de dagarna vara över, och hans nyligen avslutade besök i Polen hade det tydliga syftet att visa solidaritet mot de över tre miljoner ukrainska flyktingarna, varav långt de flesta är ortodoxa. Besöket, på initiativ av katolska kyrkan, var även ett sätt att visa tacksamhet till det katolska Polen för det mottagande man givit flyktingar från Ukraina.

Under sina dagar i Polen mötte patriark Bartolomeus bland annat Polens katolske ärkebiskop Stanisław Gądecki, ordförande för polska biskopskonferensen. De två träffade ukrainska flyktingar och bad tillsammans. Dagen innan, i ett tal till Polens president Andrzej Duda, sade Bartolomeus bland annat:

Låt mig försäkra er om att hela världen har iakttagit medan Polen – och andra länder runt Ukraina på denna välsignade kontinent – helt har öppnat sina gränser och djupen av sina hjärtan för att ta emot och trösta kvinnor och barn, äldre, ensamkommande barn och till och med husdjur. Ni skickade inte bara era flyende grannar till läger och tält, ni välkomnade dem i era hem och i era vardagsrum.

(National Catholic Register)