Jungfru Maria – fredens drottning

Påve Franciskus uppmanar oss att be ”jungfru Maria, fredens drottning att bevara oss för krigets galenskap”. I tider av krig och nöd har Guds folk alltid tagit sin tillflykt till jungfru Marias förbön och beskydd. Det blir tydligt i en av kyrkans allra äldsta böner från 300-talets Egypten Sub tuum praesidium, där man ber: ”befria oss alltid från alla faror, du ärorika och välsignade Jungfru”. Därför är det helt naturligt att vi nu när det fasansfulla anfallskriget rasar som värst i Ukraina vänder oss i tro och tillit till Maria för att be henne att utverka fred och räddning för detta land. Därför beslutade också påven att viga Ukraina och Ryssland till jungfru Marias obefläckade hjärta på bebådelsedagen den 25 mars. När Maria uppenbarade sig i Fátima år 1917 bad hon om detta för att Ryssland skulle omvända sig.

Jungfru Maria återspeglar i sin person och i sitt uppdrag den verklighet som ryms i det bibliska begreppet shalom, pax, frid/fred. Som den obefläckade och av all synd helt befriade ger hon oss en aning om den värld och verklighet som Gud vill att vi skall leva i. Det är naturligtvis en nåd som vi aldrig av egen kraft kan uppnå. Det är inte bara en avsaknad av allt vad krig och förtryck heter utan en värld där Guds kärlek och nåd, hans fred och rättvisa får råda oinskränkt. Frälsningen vill återskapa denna verklighet i oss och genom oss. Genom synden tenderar vi människor att bryta ner den värld av fred som Gud har skapat för oss. Gång på gång måste vi omvända oss till honom för att ta emot hans fred som gåva och nåd. Det är här jungfru Maria träder fram som den som hjälper oss att beredvilligt ta emot Guds gåva och nåd, så att vi kan leva i fred och frid och sprida detta omkring oss.

Vid bebådelsen ser vi hur jungfru Maria reagerar när hon får sitt uppdrag att föda Frälsaren till vår värld, han som är fredens furste: Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt (Luk 1:38). Det är så vi måste reagera när vi får Guds uppdrag att ta emot Jesus och i hans namn verka för en värld i fred. Vi är kallade att vara Guds tjänare, som bereder väg för hans fred just där vi lever. Tillsammans med Maria får vi överlämna vår värld åt Gud för att hans fred skall få råda. Det är just det som sker när man viger Ukraina och Ryssland till Marias obefläckade hjärta, för att hon i sin tur skall frambära dessa två länder till Gud och be om att hans frälsande nåd skall ge dem del av hans fred.

Se, jag har kommit för att göra din vilja (Heb 10:9), säger Jesus när han träder in i vår värld. Det är han som har kommit med Faderns fred och nåd till vår värld. Det är han som prisar dem saliga som håller fred (jämför Matt 5:9). Det är han som försonar världen med Fadern genom sin död och uppståndelse. Det är bara han som kan ge sin fred åt Ukraina och Ryssland. Det är därför så viktigt att vi inte förtröttas i vår bön om fred och försoning. Gång på gång uppmanar den helige fadern oss till denna bön. En del människor tycker att påven skulle lägga mer kraft på att fördöma Rysslands krig, som förvisso är en förbrytelse utan like. Samtidigt är det bara bönen som kan utverka fredens gåva från Gud. Jungfru Maria kan hjälpa oss att hålla ut i ihärdig bön för fred i Ukraina. Bön och bot är våra enda vapen i vår strid mot kriget och för fredens heliga sak. Dag efter dag får vi omvända oss till Jesus och hans evangelium. Därför behöver också vi själva jungfru Marias moderliga hjälp. Då kan vår bön bära frukt. Då kan vi medverka för fred i Ukraina och för Rysslands omvändelse.

Heliga Jungfru och Moder, vi viger oss till ditt obefläckade hjärta, du som vill det som Gud vill, så att Jesus kan utföra sitt verk i världen, också här och nu, också i denna tid. Håll din hand över Ukrainas och Rysslands länder och led oss fram till Jesus, vår mästare och vän, vårt liv och vårt mål, han som med Fadern och Anden lever och råder i alla evigheters evighet. Amen.

+Anders Arborelius OCD