Allt fler biskopar kritiska till den tyska synodala vägen

Foto: katholisch.de

Ett öppet brev från ursprungligen sjuttio biskopar världen över till den tyska biskopskonferensen, med anledning av den pågående synodala vägen i Tyskland, har nu blivit underskrivet av över nittio biskopar.

Veckan före påsk offentliggjordes ett öppet brev, där en lång rad biskopar, däribland fyra kardinaler och arton ärkebiskopar, uttrycker ”växande oro” över den riktning som samtalsprocessen den synodala vägen inom katolska kyrkan Tyskland tagit. Brevet har fått snabb spridning och har nu skrivits under av totalt nittiotvå biskopar.

Brevförfattarna uttrycker att ”behovet av reform och förnyelse är lika gammalt som kyrkan själv”, men lyfter sedan fram sju punkter, som särskilt bekymrar dem, däribland att processen ”underminerar den kyrkliga auktoritetens trovärdighet”, att ”den sociologiska analysen och ideologin överskuggar andligheten” samt att processen verkar ”byråkratisk, besatt av att kritisera och inåtvänd” samt är i total avsaknad av Evangeliets glädjefulla budskap.

Biskop Georg Bätzing, den tyska biskopskonferensens ordförande, tillbakavisar i ett svar på brevet dagarna därefter kritiken från biskoparna och skriver att den synodala vägen ”på intet sätt underminerar kyrkans auktoritet”. Ytterligare två samtalsmöten uppges vara planerade inom den synodala vägen: i september i år och i mars 2023.

(Catholic News Agency, Crux)

Läs hela brevet från biskoparna (på engelska) här >>