Ukrainska ortodoxa präster: kapa banden till Moskva

Foto: Rysk-ortodoxa kyrkans avdelning för externa relationer

Över trehundra präster i den ukrainsk-ortodoxa kyrka som är unierad med Moskva har skrivit under ett upprop till biskopsrådet för de ortodoxa kyrkorna, där de uppmanar rådet att ställa patriark Kirill av Moskva inför en kyrklig domstol.

I uppropet, som offentliggjorts inför den ortodoxa påsken som firas kommande helg, anklagar prästerna patriark Kirill för heresi med sin ideologi om ett enat ryskt välde för Ryssland, Ukraina och Belarus, samt för ”moraliska brott” för att ha välsignat ryska trupper och den ryska invasionen. Vidare skriver prästerna att ”vi tydligt fastslår att vi inte kan fortsätta vara kvar i någon som helst form av kanonisk förbindelse till Moskvapatriarkatet, ett beslut som vårt kristna samvete beordrar oss till”.

Samtliga präster som skrivit under tillhör den ortodoxa kyrka i Ukraina som fortfarande officiellt är allierad med Moskvapatriarkatet och vars troende utgör runt en femtedel av de ortodoxa i Ukraina. I brevet beskrivs de ansträngningar som kyrkans överhuvud, metropolit Onufrij av Kiev, gjort för att övertyga patriark Kirill att fördöma kriget, och den ”breda indignation bland präster och troende” som uppstått på grund av patriarkens uteblivna reaktioner.

Vädjar om olämpligförklaring

Enligt uppropet är det nu femton av denna kyrkas stift i Ukraina som officiellt inte längre nämner patriarken under förbönerna, och många fler biskopar uppges ha gett präster tillåtelse att utelämna hans namn i liturgin. Prästerna påpekar också i brevet att den inställning Moskvapatriarkatet tagit till kriget i Ukraina varken är förenligt med kristna moraliska normer eller med den rysk-ortodoxa kyrkans kyrkolagar.

Det biskopsråd som uppropet är adresserat till är ett organ som består av överhuvuden för de autokefala, det vill säga självständiga, ortodoxa kyrkorna och som behandlar anklagelser mot biskopar inom ortodoxa kyrkan. Prästerna vädjar till rådet att förklara patriark Kirill olämplig för det ämbete han innehar och frånta honom rätten att fortsätta verka som patriark.

(The Tablet)