Nikodemusmöten – en videoserie om kyrkans 7 sakrament

Producent: Greger Hatt, Katolska pedagogiska nämnden, 2022

Nyligen lanserade Katolska pedagogiska nämnden (KPN) en ambitiös missionssatsning i form av en videoserie. Utgångspunkten är kyrkans sju sakrament, ett för varje avsnitt, och med det som grund möter vi jesuitpater Dominik Terstriep, som lugnt och pedagogiskt lotsar oss in i katolska kyrkans tro och lära.

Tanken är att filmerna, på vardera cirka tjugo minuter, framför allt ska användas som samtalsunderlag i studiecirklar om katolsk tro (studieförbundet Bilda är delaktiga i produktionen) och i varje avsnitt föreslås några frågor som kan användas i studiegruppen.

Tempot är lugnt och berättelsen har en linje som är lätt att följa. Det är positivt att avsnitten inte är längre än vad de är. I sådana här sammanhang är det annars lätt hänt att undervisningen sväller ut – ”det finns ju så mycket att säga i ämnet” – men det skulle förmodligen bara påverka serien negativt genom att trötta ut tittarna.

Enskilda katoliker kommer också till tals i avsnitten och berättar om vad tron betyder för dem. De har en viktig uppgift i denna missionssatsning; de personliga vittnesbörden väger alltid tungt (tyngst?) när människor ställer frågor om varför man ska bli kristen. Däremot saknar jag att ingen av de som talar presentas med namn – inte förrän i eftertexten får man reda på vilka personer som medverkat. En infälld namnskylt hade på ett enkelt sätt gjort det mer personligt.

Med allt detta sagt återstår dock det viktigaste, och kanske svåraste, arbetet i KPN:s satsning: att se till att serien blir använd – för det är den värd. Men då måste församlingarna ute i stiftet vara beredda att ta sitt ansvar i missionssatsningen.

Nikodemusmöten finns tillgänglig på KPN:s hemsida (kpn.se).

Mattias Lindström