Anglikanska kyrkan ber judar om ursäkt

Överrabbin Ephraim Mirvis. Foto: Wikimedia Commons

Den anglikanska kyrkan i England har bett judar och judendomen om ursäkt för antisemitiska lagar som stiftades för åttahundra år sedan, som lade grunden till att judar senare fördrevs från landet i flera hundra år.

Det var vid en särskild gudstjänst i domkyrkan Christ Church i Oxford den 8 maj, i närvaro av det brittiska samväldets överrabbin Ephraim Mirvis, katolska biskopar och representanter för den anglikanska kyrkans överhuvud ärkebiskop Justin Welby av Canterbury, som ursäkten framfördes.

Ursäkten framfördes på dagen åttahundra år efter synoden i Oxford 1222. Under biskopsmötet beslutades då att förbjuda allt socialt samröre mellan kristna och judar, att tvinga judar att bära särskilda märken och betala tionde till kyrkan samt att förbjuda judar från att utöva vissa yrken. Det sattes även stopp för byggen av nya synagogor i England.

Senare samma århundrade förbjöds judar även att äga mark och att testamentera egendom till sina barn. En utbredd förföljelse, då hundratals judar arresterades, fängslades eller avrättades, kulminerade 1290 då kung Edvard I fördrevs samtliga uppskattningsvis tretusen judar från England. Det dröjde sedan drygt trehundra sextio år innan de tilläts återvända.

– Den anglikanska kyrkan instiftades först sedan Henrik VIII brutit med påven på 1530-talet, men vi ville inte desto mindre uppmärksamma och försöka gottgöra det skamliga agerandet i det förgångna och stärka banden till det judiska samfundet, sade Jonathan Chaffey, anglikansk ärkediakon i Oxford, i samband med gudstjänsten.

– Och i denna ursäkt råder total samsyn med den katolska kyrkan.

(The Guardian)