Påven: Gud stöter inte bort något av sina barn

Foto: Fader James Martin S.J.

I en ultrakort intervju bestående av tre frågor, framförda av den amerikanske jesuiten James Martin i början av maj, förklarar påve Franciskus i ett handskrivet brev på spanska hur han ser på homosexuellas förhållande till katolska kyrkan.

Pater Martin ställde frågorna, enligt honom dem han oftast får själv, för hemsidan Outreach, som framför allt tar upp frågor som rör hbtq-personer och katolska kyrkan. På den första frågan om vad det viktigaste för en HBTQ-person är att veta om Gud svarade påven:

”Gud är Fadern, och han stöter inte bort något av sina barn. Gud kännetecknas av närhet, barmhärtighet och ömhet. Det är längs denna väg man hittar Gud.”

På nästa fråga, ”Vad skulle du vilja att HBTQ-människor vet om kyrkan?” var påvens svar:

”Jag skulle vilja att de läser Apostlagärningarna. Där finner de bilden av den levande kyrkan”.

På den sista frågan, vad påven skulle vilja säga till en hbtq-katolik som upplevt att bli bortstött av kyrkan, var svaret:

”Jag skulle vilja att de förstår att de inte blivit bortstötta av kyrkan utan av människor i kyrkan. Kyrkan är en moder och kallar alla sina barn till sig. Ta till exempel liknelsen med festmåltidens gäster: ’de rättfärdiga och syndarna, de rika och de fattiga’ och så vidare. En ’selektiv’, en ’renblodig’ kyrka är inte vår heliga moderkyrka, utan snarare en sekt.”

(outreach.faith)