Katolska kyrkan i Spanien tillsätter oberoende utredning om övergrepp på minderåriga

Biskop Luis Argüello, talesman för biskopskonferensen i Spanien. Foto: Wikimedia Commons

Den katolska biskopskonferensen i Spanien har kungjort att man ämnar tillsätta en oberoende utredning som ska undersöka kyrkans egen, pågående undersökning av fall av sexuella övergrepp på minderåriga i kyrkliga miljöer.

Utredningen, som biskoparna beslutat om och som kommer att göras av en juristbyrå, kommer att likna de utredningar som redan gjorts inom katolska kyrkan i USA, Irland och Frankrike samt den i Portugal, där arbetet ännu pågår. Inför utredningen har man från biskopskonferensens håll vädjat till alla offer att ge sig till känna och att använda ”de kanaler man tycker är nödvändiga för att rapportera om vad som skett”, vare sig det är jurister, media eller direkt till kyrkan. Sedan en längre tid har kyrkan haft kontor i landets samtliga sjuttio stift dit offer och ”andra som är medvetna om fall av övergrepp” uppmanats vända sig.

Två parallella utredningar

Spaniens biskopar har samtidigt låtit kungöra, att de inte kommer att delta i en oberoende utredning av prästers sexuella övergrepp, som regeringen tillsatt efter ett parlamentsbeslut i mars. Detta eftersom utredningen, enligt biskopskonferensen, endast kommer att gå igenom övergrepp på minderåriga i kyrkliga miljöer och inte samtliga övergrepp som skett i landet.

– Vi menar att det är ett förvånande beslut att göra en utredning av övergrepp endast inom kyrkan, när det står klart att av de femton tusen ännu öppna fall, man känner till i Spanien, är det sextionio som gjorts av kyrkliga företrädare, säger biskop Luis Argüello, talesman för biskopskonferensen i Spanien.

Biskop Argüello framhåller i en intervju att biskoparna självklart kommer att samarbeta med civila myndigheter inom den statliga utredningens ramar, men att kyrkliga representanter inte kommer att delta i själva arbetet. Han pekar även på att den typ av utredning, som för närvarande görs av det regionala styret i Katalonien, är att föredra, eftersom den går igenom samtliga fall av sexuella övergrepp på minderåriga som kommit till känna inom regionen.

(Crux)