Starka reaktioner efter kardinal Zens arrestering

Foto: Wikimedia Commons

Förra veckans plötsliga arrestering av kardinal Joseph Zen i Hongkong har gett upphov till starka reaktioner.

Det var i onsdags förra veckan som nyheten spreds att den nittioårige kardinalen, biskop emeritus av Hongkong, arresterats av kinesisk säkerhetspolis – för att timmarna senare släppas mot borgen. Anledningen till gripandet ska ha varit kardinal Zens överträdande av territoriets säkerhetslagar genom ”samarbete med främmande makt” samt hans mångåriga engagemang för demokratirörelsen i Hongkong, vilket han tidigare manifesterat genom att sitta i styrelsen för en numera nedlagd fond, som gav juridiskt och ekonomiskt stöd till demokratiaktivister under de stora demonstrationerna i Hongkong för tre år sedan. De fyra andra tidigare styrelsemedlemmarna i fonden greps samtidigt, men släpptes även de mot borgen efter att ha förhörts i timmar tillsammans med kardinal Zen. Uttalanden från polisen i Hongkong gör gällande att de fem riskerar livstids fängelse, om de döms i rättegången, som planeras starta den 19 september.

Orädd kritiker

Kardinal Zen har sedan länge varit en orädd kritiker av Kinas kommunistregim. Han är känd för att vara frispråkig och har även återkommande kritiserat Heliga stolens utrikespolitik mot Kina. Synnerligen kritisk har han varit mot avtalet mellan Heliga stolen och Kina om katolska kyrkan, som ingicks 2018 och som går ut på att normalisera relationen mellan den sanktionerade, officiella katolska kyrkan och den tidigare underjordiska kyrkan.

”Förvandlats till en polisstat”

Uttalanden har kommit från både Vatikanen och biskopar över hela världen efter arresteringen, däribland från USA:s katolska biskopskonferens. Ordföranden för biskopskonferensens kommitté för internationell rättvisa sade i ett uttalande att nyheten om arresteringen av kardinal Zen ”visar den nedåtgående kurvan när det gäller fundamentala fri- och rättigheter i Hongkong.” Från Vatikanen heter det att man ”följer situationens utveckling med extrem uppmärksamhet”.

Ordföranden för de asiatiska biskopskonferensernas federation kardinal Charles Bo –  ärkebiskop av Yangon – har i ett uttalande uttryckt sin ”djupa oro över situationen för de mänskliga rättigheterna och hotet mot religionsfriheten i Hongkong. Hongkong var en gång en av Asiens friaste och mest öppna städer. Idag har staden förvandlats till en polisstat”, skriver kardinal Bo vidare.

Inför världsbönedagen för kyrkan i Kina den 24 maj, inrättad av påven Benedikt XVI 2007, uppmanar kardinal Bo i sitt uttalande alla troende att be för Kina:

”I år vädjar jag till kristna från alla traditioner överallt att speciellt be för Hongkong och för kyrkan i Kina, men också för uigurerna, tibetanerna och andra grupper som förföljs i Kina … att be särskilt för kardinal Zen den 24 maj … och om möjligt fira votivmässor den dagen.”

(Aleteia, Crux, France24)