Påven ändrar regler för ordnars ledning

Foto: Wikimedia Commons

Påve Franciskus har ändrat reglerna för vem som kan leda manliga ordnar, så att även bröder som inte är prästvigda ska kunna leda en kommunitet.

Med särskild tillåtelse från Vatikanen kommer nu även manliga bröder, som inte är prästvigda, att kunna bli valda att leda kommuniteter. Ett så kallat rescriptum ex audientia, publicerat på Vatikanens hemsida den 18 maj, meddelar att kurians avdelning för ordensliv, kongregationen för instituten för heligt liv och sällskapen för apostoliskt liv, i vissa fall kan ge tillåtelse till medlemmar som inte är prästvigda att bli superior för en ordensgemenskap.

Den nya regeln speglar de nya regler för kurian i stort, som införs på pingstdagen i år, och som stipulerar att även lekfolk ska kunna leda kurians olika dikasterier.

(Crux)