Andlig boning åt Gud

Karin Johannesson & Anders Arborelius, Argument förlag, 2022

En stor glädje i svensk kristenhet är den ekumeniska vänskapen mellan biskop Karin Johannesson och kardinal Anders Arborelius. Under pandemins år tog den sig uttryck i digitala stilla dagar under rubriken Andlig boning åt Gud. Nu har innehållet i dessa dagar presenterats i en bok med samma titel som de digitala programmen.

Boken är tänkt för åtta dagars stilla bruk. Dagarna kan ligga efter varandra och på så sätt utgöra en oktav. De kan också vara spridda i enlighet med läsarens egna behov. Boken innehåller två delar. Den första är näringsrika betraktelser i anslutning till bibeltexter för fyra dagar, där författarna varje dag ger varsin text. Den andra delen är fyra samtal utifrån texter som också de är centrerade omkring Anden.

På ett mycket naturligt sätt rör de båda biskoparna sig omkring Anden och kyrkan, om Jesus och om vår längtan, men också på ett personligt sätt omkring våra mänskliga brister och svagheter. Många saker berikar och fäster sig i minnet. Dit hör biskop Karins reflexion kring nycklarna i kriminalvårdens flagga, men också klockrena referenser till de stora som gått före, som biskop Anders lyfter fram.

Boken är på ett skönt sätt befriad från allt vad politisk korrekthet innebär. När de båda biskoparna lyfter fram det ringa tjänandet hos Maria som förebildligt, görs det på ett sätt som inger läsaren en större längtan efter denna gåva.

Det fjärde samtalet handlar om Maria, men hela boken handlar om den inre hållning som Maria representerar. Öppenheten för Andens ingivelser i tystnaden, som det ordagrant står. Båda författarna är hemma i denna öppenhet. Det är en njutning att läsa denna bok som ett vittnesbörd om att djup ekumenisk vänskap är möjlig. Den låter också ana att enheten kyrkorna emellan är fullt möjlig. Kanske till och med tidigare än vad vi vågar tro.

Bo Brander