Cachua Serranita

Collegium Marianum (Supraphon SU4309-2)

Den tjeckiska ensemblen Collegium Marianum i Prag har sedan tjugo år tillbaka ägnat sig åt tidig musik med religiöst, kristet innehåll. Deras senaste skiva, Cachua Serranita (cachua är en indiansk dans från Peru, som fick en kristen text av jesuitmissionärerna på 1600-talet), rymmer en originell samling Mariamusik från dels Latinamerika, dels Tjeckien-Mähren.

Jesuiterna lärde ursprungsbefolkningen att sjunga och spela katolska sånger, och att komponera hymner på folkspråken, till exempel chiqitano och moxo. Den musicerande jesuiten Domenico Zipoli (1688–1726) var elev till Scarlatti och Pasquini och blev senare missionär i Córdoba, Argentina. Hans sånger, bland dem Zuipaqui (Gläd dig, Maria) på skivan, sjöngs gärna av chiquitos i Bolivia, där även en schweizisk jesuit, Martin Schmid (1694–1772) verkade som präst, orgelbyggare och kompositör. Av honom finns en liten förtjusande Pastoreta för flöjt och generalbas – ett undervisningsstycke för hans indianska elever?

Jesuitmissionärerna från Europa hade med sig noter till verk av sina ordensbröder. Till exempel offertorier av pater Joseph Brentner (1689–1742), vars fina Concerto da camera bör ha spelats av chiquitoindianerna i missionen San Javier.

Ensamblens hemtrakter i Tjeckien-Mähren är av tradition rejält katolska. Därifrån hör vi hyllningssånger till jungfru Maria på folkspråket, till exempel Na svatém Kopečku, som lovprisar Guds Moder i de två pilgrimsorterna Svatý Kopeček och Svatý Hostýn, som båda ståtar med var sin praktfulla barocka Mariakyrka. Fler exempel finns på skivan.

Folkmusiken i området har satt sina spår även i klassisk musik under barocken, som till exempel av den berömde Georg Philip Telemann (1681–1767) som tar upp motiv från den musik han kunde höra på orten. Och summan blir en brokig och spännande samling musik till Guds Moder från Gamla och Nya Världen.

Kaj Engelhart