Ortodoxa kyrkan och Sverige

Basilius Magnus Ohlsson, Solvändan förlag, 2021

I denna korta bok presenterar Basilius Magnus Ohlson en del av den ortodoxa kyrkan i Sverige och mer specifikt de som kallas de östortodoxa, eller bysantinskt ortodoxa kyrkorna, till skillnad från de orientalisk-ortodoxa kyrkorna, som till exempel den syrisk-ortodoxa.

Författaren bygger delvis boken på andras tidigare framställningar och den innehåller en hel del om tidiga förbindelser mellan Skandinavien och de östortodoxa områdena och Kievriket, vilket ger en koppling till dagsaktuella händelser. Nordiska vikingar åkte österut och hövdingen Rurik slog sig ned nära Novgorod och ses som Kievrikets grundare. En furste vid namn Vladimir gifte sig senare in där och blev furste över Kievriket, eller Kiev Rus. Han lät döpa sig 988 vilket räknas som hela Rysslands dop. Hans son Jaroslav gifte sig med Olof Skötkonungs dotter Ingegerd från Sigtuna, senare helgonförklarad som Anna av Novgorod i Ryssland och begravd i Sofiakatedralen i Kiev. Ett kapitel i boken handlar om ortodoxa influenser på Gotland, där flera bysantinska muralmålningar på bland annat Vladimirs söner finns bevarade.

Boken berättar även kort om ortodox tro och liv samt om de olika patriarkaten och vilka som finns i Sverige. Aktuellt blir också att läsa om den ryska ortodoxa kyrkan och Moskvas patriarkat och dess förhållande till olika regimer under århundradena, som självständig, förbjuden, förföljd, återupprättad och utnyttjad i olika faser. Många ukrainare beskrivs i boken önska sig en självständig nationalkyrka, vilket blev ett faktum då en majoritet i kyrkan där bröt sig ut och godkändes av Konstantinopel 2018, vilket delvis redan ritat om kartan för ortodoxa kyrkan, vad gäller denna och andra jurisdiktioner. Boken är en kortfattad faktabok. För vidare läsning finns en litteraturlista där man med fördel kan söka teologisk och organisatorisk fördjupning om ortodoxa kyrkan.

Nausikaa Haupt