Franciskus: Enhet är Andens verk

(Foto: Vatican Media)

Den 3 juni träffade påve Franciskus en delegation präster och munkar från Österns ortodoxa kyrkor: den koptisk-ortodoxa kyrkan, den armenisk-apostoliska kyrkan, den syrisk-ortodoxa kyrkan under patriarken i Antiokia och flera andra kyrkor.

– Enheten är inte bara ett självändamål, den är nära förbunden med den kristna förkunnelsens fullhet: enhet är till för mission. Jesus bad för sina lärjungar att de alla skulle ”vara ett”, sade Franciskus.

Enheten är en gåva ”av den Helige Andes verk, som vi med förtroende bör öppna våra hjärtan för, så att han kan leda oss på vägen till full gemenskap”.

Påven underströk att ”enheten inte är likformighet, utan snarare harmoni i skillnaden mellan olika karismer som Anden skänker”.

Den östkyrkliga delegationen var inbjudan till Vatikanen av Påvliga rådet för främjande av kristen enhet och dess ordförande, kardinal Kurt Koch.

(CNA)