Påve Franciskus manar till mer dialog

Foto: Regis College

Varje människa är som en sten i en jättelik mosaik, som redan i sig är vacker men som bara tillsammans med de andra stenarna utgör en bild. Det sade påven vid ett möte med Påvliga rådet för interreligiös dialog på måndagen i Vatikanen.

Trots att världen krymper är den inte broderlig, utan tvärtom. Det gör dialogen i allmänhet och den interreligiösa dialogen i synnerhet till en avgörande angelägenhet, sade påven till medlemmarna i rådet.

Påvliga rådet för interreligiös dialog har till uppgift att tillsammans med andra troende söka Gud och därvid betrakta människor från andra religioner inte abstrakt, utan konkret, ”med deras historia, deras längtan, deras sår, deras drömmar”.

Dikasteriet för interreligiös dialog håller just nu sin plenarförsamling i Rom. Myndigheten inrättades 1964 som ”Sekretariatet för de ickekristna”. Det arbetar med kontakt, utbyte och dialog med andra religioner, med undantag för judendomen. Den sistnämnda sköts av en egen avdelning inom Dikasteriet för främjandet av de kristnas enhet.

Myndigheten för interreligiös dialog leds sedan 2019 av den spanske kardinalen Miguel Ayuso (69).

(Vatican News)