Studiebibel från Word on Fire

The Word on Fire Bible, Volume I: The Gospels &b Volume II: Acts, Letters and Revelation (europe.wordonfire.org)

Den amerikanska evangelisationsorganisationen World on Fire har tagit initiativ till en studiebibel i två band som täcker in Nya Testamentet. Resultatet imponerar på skribenten.

De flesta gemenskaper och grupper har en tendens att använda etiketter. För en del är det självklart att den som tror rätt ska vara konservativ. Andra känner att etiketter har en viss politisk laddning som belastar. Det amerikanska apostolatet Word on Fire gjorde en satsning på en filmproduktion för tio år sedan och titeln blev rätt och slätt Catholicism. Initiativtagaren till detta, biskop Robert Barron, har förklarat titeln med att hans egen mentor, kardinal Francis George, alltid förespråkade katolicism i dess rena form.

En liknande tanke genomsyrar även den senaste stora satsningen från detta apostolat. Det är visserligen en slags studiebibel men de flesta brukar nog förknippa genren med långa utläggningar i marginalen som berör tolkning och exegetik på en hög nivå. Word on Fire-­Bibeln innehåller gott om kommentarer till texten men dessa riktar sig i första hand till den som vill lära känna Gud och leva nära Jesus Kristus. Påvar, kyrkolärare, mystiker och helgon bidrar med utläggningar tillsammans med katolska kulturpersoner och filosofer. Alla dessa kommentarer känns renläriga utan att för den skull vara ensidiga. Bibeln målar upp traditionen i all sin andliga och intellektuella rikedom och resultatet är strålande vackert. Äkta katolicism helt enkelt.

I förordet till Word on Fire-Bibeln förklaras att den är speciellt utformad för dem som inte bekänner sig till den kristna tron. Många av utläggningarna kring bibeltexten tar upp frågor som sökare förväntas vara intresserade av. Framtiden får utvisa om detta är en fungerande strategi. Det känns som att redaktionsgruppen ansträngt sig för att få med en bredd av kommentatorer och att man inte alltid positionerar sig i de mest laddade frågorna, vilket nog är klokt om man vill ge en bred bild av tron.

Något som gjorde ett stort intryck på mig är bilderna. Michael Stevens är en grafisk formgivare och konstexpert som förklarat att han upplevt frustration över att de vackraste och mest påkostade biblarna alltid ges ut av protestanter. Han letade i många år efter en katolsk studiebibel av hög kvalitet, men eftersom den inte gick att hitta bestämde han sig för att framställa en sådan på egen hand. Genom Guds försyn kom han i kontakt med Word on Fire och började jobba där. Stevens kommentarer till det rika bildmaterialet tillhör det som jag själv uppskattar mest. Samtidigt som dessa kommentarer är initierade märks en ambition att väcka intresse även hos dem som har en sökande tro. Bildmaterialet föreställer inte bara bibliska personer och typiska helgon utan återger också arkitektur, konst från renässansens stora mästare som Leonardo da Vinci och brittiska prerafaeliter såsom John Everett Millais. Stevens och de andra som ansvarade för konst och formgivning ville att det skulle bli den vackraste bibel som någonsin massproducerats.

Naturligtvis kostar en bibel av den här kalibern mycket pengar att framställa. Material och tryck är av högsta kvalitet och många personer jobbar på heltid med produktionen. Den finns tillgänglig i tre olika utföranden: skinnpärm, hårdpärm och pocket. Försäljningen av biblarna täcker en del men organisationen förlitar sig också till stor del på bidrag från frivilliga.

En av de kommentarer till texten som gjorde störst intryck på mig berör en passage ur hebréerbrevet och kommer från den heliga Katarina av Siena:

Om döden skulle ta mig innan jag hunnit göra bättring – alltså, innan jag hunnit botgöra mina synder – säger jag ändå att jag litar på vår herre Jesus Kristus därför att jag förstår, att ingen jämförelse kan göras mellan mina synder och den gudomliga nåden. Även om alla synder som över huvud taget kan begås samlades i en enda person, skulle det vara som en droppe vinäger i havet.

Daniel Berg