Estlands kristna bad för Ukraina  

En ekumenisk förbönsgudstjänst samlade kristna från alla kyrkor i Estland på Pingstdagen. Gudstjänsten hölls i den ukrainska grekisk-katolska kyrkan ”Gudsmodern med tre händer” i Tallinn. Den leddes av församlingens kyrkoherde Roman Kihk, som assisterades av biskop Philippe Jourdan, apostolisk administrator för Estland, den lutherske ärkebiskopen Urmas Viilma och kristna från andra kyrkor.

Biskop Jourdan talade om de många ukrainska män som befann sig i Estland vid krigsutbrottet och återvände hem för att strida. Han bad särskilt för de kvinnor och barn som blivit kvar sedan männen avrest. Ärkebiskop Viilma underströk att ondskan “aldrig kommer att segra. Vi vet att Guds folk kommer att vinna”.

Drygt 40 000 ukrainska flyktingar har kommit till Estland sedan krigets början. Kyrkorna är aktiva i hjälpverksamhet för dem. Fader Kihk håller två böneandakter varje dag på ukrainska och hjälper nyanlända flyktingar. Birgittasystrarna har tagit emot en flyktingfamilj i sitt konvent i Pirita nära Tallinn, och den katolska Petrus-och Paulus-församlingen i Tallinn planerar ett sommarläger för ukrainska barn.

(Vatican News)