Kyrkans nya författning träder i kraft

Från och med pingst gäller nu katolska kyrkans nya författning. Den innebär stora förändringar. Troskongregationen, som varit motreformationens bålverk och hittills främst bland Vatikanens ”ministerier”, har lämnat sin förstaplats till en ny myndighet, Dikasteriet för evangelisation, under påvens egen ledning. Och kvinnor kan numera leda Vatikanens ministerier. Evangelisation och socialt och humanitärt bistånd får större betoning i och med reformen.

De stora förändringarna återspeglar påvens vision av en kyrka som i de första apostlarnas efterföljd ska förkunna det glada budskapet och leva i den gode samarierns anda, konstaterar vatikanologen Marco Politi. Också prevention mot sexuella övergrepp stadgas i författningen, skyddet av minderåriga tillhör Dikasteriet för trosläran.

Nytt är också att lekfolket, både kvinnor och män, officiellt får överta ledningen för de nya centrala myndigheterna, som heter ”dikasterier” och är sexton till antalet. I dem ingår alla tidigare myndigheter, som kongregationer och råd. En del nyheter har redan tillämpats en tid, till exempel kvinnor på ledande poster, som exempelvis Vatikanens vice regeringschef, ordenssystern Raffaella Petrini.

För första gången finns nu också en central förvaltningsmyndighet som ansvarar för ekonomi och finanser i Vatikanen och skall förebygga korruption och misskötsel. Den myndigheten skall dessutom kontrolleras av ytterligare en myndighet.

Kaj Engelhart (efter Domradio)