Moskvapatriarkens utrikeschef utbytt

Ryska ortodoxa kyrkan har friställt ledaren för sin utrikesavdelning, metropoliten Hilarion Alfejev.

Ryska ortodoxa kyrkan har i ett överraskande drag friställt ledaren för sin utrikesavdelning, metropoliten Hilarion Alfejev. I stället har metropoliten av Korsun och Västeuropa Antonij utsetts till hans efterträdare. Han förestår till en början fortsättningsvis det västeuropeiska exarkatet (stiftet) med säte i Paris.

Hilarion övertog i mars 2009 ledningen för den viktiga utlandsavdelningen under patriark Kirill, sedan denne valts till patriark. Hilarion sågs som nummer två i den rysk-ortodoxa hierarkin och präglade relationerna till de andra ortodoxa kyrkorna och den ekumeniska dialogen med katolska kyrkan och andra samfund.

Den nya utrikeschefen Antonij har varit patriark Kirills personlige sekreterare. Sedan 2004 gäller han för att vara en av patriarkens närmaste förtrogna.

Den heliga synoden har nu utnämnt Hilarion till ny metropolit av stiftet Budapest och Ungern.

(Domradio)