Nytt dikasterium för kultur och utbildning i Vatikanen

Vatikanens nya Dikasterium för kultur och utbildning har skapats genom sammanslagning av Kongregationen för katolsk utbildning och Påvliga rådet för kultur.

Dikasteriet för kultur och utbildning arbetar enligt den apostoliska konstitutionen Praedicate evangelium § 153, ”för utvecklingen av mänskliga värderingar hos människor inom den kristna antropologins horisont, vilket bidrar till det fulla förverkligandet av Jesu Kristi efterföljd.”

Detta dikasterium består enligt konstitutionen, ”av sektionen för kultur, tillägnad främjandet av kultur, pastoralt arbete och förbättring av kulturarvet; och sektionen för utbildning, som utvecklar de grundläggande principerna för utbildning med hänvisning till skolor, katolska och kyrkliga institut för högre studier och forskning och är den behöriga myndigheten för hierarkiska överklaganden i dessa frågor.”

(Vaticannews)