Moskvas överrabbin flydde från Ryssland

Överabbinen av Moskva, Pinchas Goldschmidt, har flytt från Ryssland och befinner sig i Israel. Det uppger hans svärdotter för medierna. Enligt hennes uppgifter var Goldschmidt utsatt för tryck från ryska myndigheter att offentligt ge sitt stöd till den ”specialoperation” som Putins angreppskrig betecknas offentligt. Han vägrade.

Överrabbinen har innehaft sitt ämbete i Moskva sedan 1993 och är också sedan 2011 ordförande i den ortodoxt judiskt präglade Europeiska Rabbinkonferensen (CER), en paraplyorganisation som representerar ett tusental rabbiner. Dess generalförsamling hölls förra veckan i München.

Samtidigt uppger medier att Goldschmidt omvalts för sju år som överrabbin av Moskva. Enligt uppgift hade många rabbiner och andra judiska representanter utsatts för påtryckningar att välja en annan överrabbin för den ryska huvudstaden. Mot detta uppträdde israeliska rabbiner, bland andra de två överrabbinerna i landet.

– Kriget är en katastrof för alla. Stämningen i de judiska föresamlingarna är tryckt. Många judar har utvandrat, en del sitter redo på packade resväskor, sade Goldschmidt på CER:s möte i München.

(BR24)