Kristet-muslimskt samarbete i Indonesien

(Foto: Sant’Egidio)

Den katolska lekmannarörelsen Sant’Egidio och Indonesiens största ”moderata” islamiska organisation Nahdlatul har undertecknat en avsiktförklaring om fortsatt samarbete för interreligiös fred och humanitärt arbete i det mestadels islamiska landet.

Texten bekräftar ett avtal mellan Marco Impagliazzo, ledare för Sant’Egidio, och Yahya Cholil Stafuq, ordförande för Nahdlatul Ulama, i Rom den 9 juni. Det stadgar ett långsiktigt samarbete mellan de två institutionerna kring interreligiös dialog, humanitära insatser och arbete för fred. Samarbetet skall ske i utbyte med andra institutioner, myndigheter och organisationer i landet.

– Avsiktsförklaringen innebär ett femårigt avtal som bör underlätta för organisationen att genomföra sina verksamheter i Indonesien, säger Eveline Winarko, koordinator för Sant’Egidio i Indonesien.

(UCA News)