Påven framhåller kardinal Arborelius som förebild

Påven Franciskus och Signums chefredaktör jesuitpater Ulf Jonsson. © L’Osservatore Romano

En ny omfattande intervju med påve Franciskus publicerades i dag på ett flertal språk. Intervjun gjordes i samband med att chefredaktörerna för Jesuitordens europeiska kulturtidskrifter mötte påven i Vatikanen den 19 maj (däribland Signums chefredaktör, pater Ulf Jonsson S.J.). Intervjun handlar bland annat om kriget i Ukraina, den synodala vägen i Tyskland och Andra Vatikankonciliets ställning i vår tid, Men också mycket annat. En kortad version av intervjun finns publicerad på Signums hemsida.

Pater Ulf Jonson frågade bland annat om hur man bör evangelisera i ett land som är så djupt sekulariserat som Sverige. På det hade påve Franciskus svårt att ge ett svar, då han själv saknar erfarenhet av att leva i en sådan miljö. Istället hänvisar påven till kardinal Anders Arborelius.

– Men jag skulle vilja hänvisa er till en man som är en vägledande förebild: kardinal Anders Arborelius. Han är inte rädd för någonting. Han pratar med alla, och han söker aldrig strid med någon. Han strävar alltid efter det som är positivt. Jag tror att en person som han har förmågan att visa den rätta vägen.

(Signum)