Peterspenningen finansierar kurian och internationellt hjälparbete

Vatikanen har publicerat sin budget för 2021 för stöd till kurians verksamhet och de påvliga välgörenhetsorganisationerna. Tack vare den så kallade Peterspenningen (världskyrkans ekonomiska gåvor till kyrkans centrala verksamhet) kunde 47 miljoner euro samlas in. Huvuddelen går till Heliga stolens verksamhet.

USA, Tyskland och Italien hör till största bidragsgivarna. Den största andelen (65 procent) av de inkomna medlen kommer från de olika stiften, en tiondel är gåvor från stiftelser och resten kommer från religiösa institutioner och privata donatorer.

Tio miljoner euro användes för att finansiera hjälpverksamhet i 67 länder. Heliga stolen avsatte dessutom 25 miljoner euro av egna medel för att understödja fattiga stift och ordensinstitutioner samt behövande personer (medellösa, barn, äldre, randgrupper, migranter med flera).

(Vatican News)