Protester mot ”bulldozerstraff”mot indiska muslimer

Kränkande uttalanden mot islam från talespersoner i det indiska hindunationalistiska partiet BJP har lett till våldsamma protester. Protesterna har besvarats med drastiska bestraffningar från regeringssidan. Myndigheterna skickade en grävmaskin för att jämna ett hus med marken som tillhörde den muslimske aktivisten Javed Ahmad.

Även andra muslimer har fått sina hem förstörda och muslimska affärsbutiker har ödelagts. Samtidigt har de två talespersonerna avskedats respektive uteslutits ur partiet

Två muslimska demonstranter sköts ihjäl i våldsamma sammanstötningar med polisen. Våldet mot muslimer har ökat från hindunationalisternas sida sedan premiärminister Modir mött alla sådana angrepp med tystnad alltsedan han valdes 2014.

(RNS)