Kyrkan i insatser för översvämningsoffren i Bangladesh

(Foto: Caritas Bangladesh)

De värsta översvämningarna på 20 år har drabbat Bangladesh. Regionen Sylhet hör till de värst drabbade. Hundratusentals människor har lämnat sina hem för att söka skydd och saknar mat för dagen.

bistår invånarna i byar som delvis är katolska i området. Bostadshus av lera har kollapsat i regnen, stora arealer för risodling är förstörda, människor saknar mat, dricksvatten och mediciner. I stiftet Mymensingh hjälper Caritas 20 000 familjer som blivit hemlösa.

(UCA)