Samtal med rysk-ortodoxa kyrkan fortsätter

Kyrkornas Världsråds högkvarter i Genève.

Polacken Andrzej Choromanski har deltagit som Vatikanens observatör vid Kyrkornas Världsråds (KVR) sammanträde i Genève. Han är verksam vid Dikasteriet för de kristnas enhet i Rom. Beträffande ett möte mellan påven och Moskvas patriark Kirill säger han:

– Franciskus gör allt för att bidra till en lösning.

KVR hade beslutat att inte rikta sanktioner mot ryska ortodoxa kyrkan. Men på sitt senaste möte i Genève kritiserade man skarpt det ryska angreppskriget. Choromanski säger att man på mötet beslöt att samtalet ”ovillkorligen” måste fortsätta.

Till detta behövs ”ryska ortodoxa kyrkan vid bordet i det ekumeniska samtalet”, och därför är en uteslutning eller suspension av medlemskapet i KVR ”ingen option”. Något officiellt budskap från dikasteriets chef kardinal Kurt Koch eller från påven hade Choromanski inte med sig, då han endast deltog som observatör vid KVR:s möte.

(Vatican News)