Samvetsrannsakan inför Ukraina

Den 9 mars 2022 bombades ett barnsjukhus i Mariupol av ryska styrkor. OSSE har klassificerat händelsen som ett krigsbrott. (Foto: Ukrainska armén)

– Vad gör vi själva? Vad gör var och en inför kriget i Ukraina?

Det frågade påve Franciskus vid sin middagsbön på söndagen. Han vände sig till de drygt tjugo tusen närvarande på Petersplatsen.

– Jag skulle vilja att ni frågar er: Vad gör jag idag för det ukrainska folket? Ber jag? Kavlar jag upp ärmarna? Försöker jag förstå? Låt var och en svara i sitt eget hjärta.

Samtidigt är prognoserna mörka för ett krigsslut. Kriget kan pågå ”i flera år”, menar Natochefen Stoltenberg i en intervju. I Kiev hördes flyglarm på söndagen och människor uppmanades att uppsöka skyddsrum. På andra håll i landet fortgick hårda strider. På fredagen gav EU-kommissionen en rekommendation att ge Ukraina status av kandidatland.

(Vatican News)