Interreligiös fredsbön i Guds hus i Fisksätra

På pingstdagen den 5 juni genomfördes den årliga interreligiösa fredsbönen i Guds Hus i Fisksätra i södra Stockholm. Denna gång deltog gäster från Network for Dialogue (NFD), ett internationellt nätverk för interreligiös dialog och social inkludering av migranter och flyktingar. Nätverket grundades på initiativ av The International Dialogue Centre (KAICIID) som strävar efter att föra samman religiösa ledare och politiska beslutsfattare för att utveckla och implementera social solidaritet och olika initiativ till lösning av konflikter i världen. NFD hade valt att lägga sin 7:e konferens i Fisksätra för att ta del av erfarenheter från Guds Hus om social inkludering i samhället. I Fisksätra råder en stor mångfald och kristna och muslimer har satsat på en ömsesidig dialog och goda relationer.

 På förmiddagen pågick workshops där Guds Hus medarbetare delade med sig av erfarenheter från den dagliga verksamheten. En representant från Muslimska föreningen berättade därefter om sina erfarenheter med interreligiös dialog med Svenska kyrkan, Nacka församling och Stockholms katolska stift samt Sankt Konrads katolska församling. Konferensdeltagarna utryckte stor beundran för de goda relationer som lokala religiösa aktörer har lyckats att bygga upp under de dryga tio åren av samexistens i Fisksätra.

Det ställdes bland annat frågor om reaktioner efter upploppen i Sverige i samband med provokationerna kring koranbränning.  De goda lokala relationerna mellan kyrkor och moskén i Fisksätra hade en positiv verkan på lokalbefolkningen i samband med upploppen i Sverige våras och Fisksätras muslimer tog avstånd från provokationerna. Fisksätrabor kom vid flera tillfällen med blommor till moskén och visade sitt stöd efter kränkande händelser gentemot muslimer.

Fredsbönen på eftermiddagen blev en stor manifestation för fred. Omkring tvåhundra besökare lyssnade på Franciskus fredsbön, läsning ur Markusevangeliet och Apostlagärningarna, koranrecitation, samt bedårande sång av Amena Alsameai, en begåvad ung muslimsk sångerska, känd från TV-programmet Idol 2021. Amena kom till Sverige som flykting från krigets Jemen.

Mottot för årets fredsbön ”Inre frid är vägen till yttre fred” uppmärksammades i en betraktelse av fader Chikezie I. Onuoha MSP, kyrkoherde i Sankt Konrads katolska församling i Nacka. Böner för fred framfördes på flertal olika språk och en särskild plats fick det här året bön om fred i Ukraina.

Susanna Walther,
handläggare för Stockholms katolska stift