Ny fredskaravan till Ukraina

Covid-19 or Coronavirus and panic buying concept.Empty eggs shelves due to panic buying at supermarket store.

Söndagen den 24 juni avgår en ny ”fredskaravan” från Italien mot Odessa. Det är den andra i sitt slag, den första avgick i april och förde 60 bilar med läkemedel och livsmedel till Lviv. Initiativet kommer från italienska katolska och andra humanitära och fredsorganisationer och skall vara en manifestation av uthållig solidaritet med det ukrainska folket, säger fader Tonio dell’Olio från organisationen Pro Civitate Christiana. Tanken är också att skapa ett humanitärt nätverk mellan städerna Lviv, Kiev och Odessa. En tredje fredskaravan planeras till slutet av juni.

Fredskaravanen i april transporterade 32 ton humanitärt bistånd till Lviv. Deltagarna träffade organisationer och institutioner på plats, höll en fredsmarsch på stadens gator och förde 300 flyktingar, kvinnor, barn, äldre och funktionshindrade till Italien på återvägen och ordnade med deras mottagande.

(Fides)