Samtal om melkiternas framtid i Mellanöstern

(Foto: Vatican Media)

Påve Franciskus har fört samtal om de ungas framtid i kyrkorna i Mellanöstern med biskopar från Syrien och Libanon. På måndagen sammanträffade han i Vatikanen med patriarken Youssef Absi av Antiokia och andra representanter för den melkitiska grekisk-katolska kyrkan i samband med de orientaliska katolska kyrkornas biskopssynod som hålls i Rom.

I mötet bad Absi påven att försöka förmå de politiska myndigheterna att ”dra ett rött streck” som prioriterar skyddet för de kristna i Mellanöstern. Han delgav påven de melkitiska biskoparnas oro för att utbredd fattigdom, låg levnadsstandard och osäkra livsvillkor leder till att många emigrerar, särskilt bland de unga.

Den melkitiska grekisk-katolska kyrkan är en orientalisk katolsk kyrka i full kommunion med Rom. Dess ledare är den melkitiske patriarken som residerar i Syriens huvudstad Damaskus.

(CNA)