Framsteg i dialogen med östortodoxa

Påve Francisku mötte den koptiske påven Tawadros II 2013 och de har sedan dess stått varandra nära.

Påve Franciskus lovordar framstegen i dialogen mellan katolska kyrkan och de ortodoxa östkyrkorna. En gemensamt författad text visar att det råder en ”bred konsensus” när det gäller synen på sakramenten.

Det konstaterade påven vid en audiens för medlemmarna i den internationella dialogkommissionen. Han underströk att ekumeniken grundar sig främst på dopet och att den inte minst har pastorala motiv. Bland de östortodoxa kyrkorna har kopterna ända till idag inte erkänt det katolska dopet.

– Många troende lever i en ekumenisk situation i vardagslivet i sina familjer, i arbetslivet och bland vänner och bekanta. Ofta också i en gemensam lidandets ekumenik, i ett gemensamt vittnesbörd för Kristi namn, ibland med det egna livet som insats, sade påven.

De orientalisk-ortodoxa är ortodoxa östkyrkor som inte är i gemenskap med Rom. Dit hör kopterna, de syrisk-ortodoxa, armenierna, etiopierna, eritreanerna och de malankarisk-koptiska syrierna. De erkänner bara de första tre ekumeniska kyrkomötena (Nicea 325, Konstantinopel 381 och Efesus 431), inte några andra koncilier från och med Chalcedon 451.