Påven besöker Kanada i juli

(Foto: Vatican Media)

Vatikanen publicerade på torsdagen programmet för påvens planerade resa till Kanada i slutet av juli. I sex dagar skall han sammanträffa med personer ur ursprungsbefolkningen, den lokala kyrkan, ungdomar och äldre och fira mässan i Edmonton och Quebec.

Också ett möte ingår med gamla elever från de tidigare Residential Schools, statligt finansierade skolor som delvis drevs av kyrkan. Här fanns även indianska elever som utsattes för fysiska och psykiska övergrepp och omskolningsåtgärder. Upptäckten av massgravar på hemmens områden har väckt internationell upprördhet.

Senast i april i år sammanträffade påven med delegationer av First Nations-representanter och bad om förlåtelse för övergreppen och våldet mot elever från ursprungsbefolkningen i de kyrkliga hemmen.

(Vatican News)