Vatikanen publicerar holocaustdokument online

Vatikanens statssekretariat kommer att göra breven till påven Pius XII från förföljda judar tillgängliga digitalt. Publiceringen börjar redan i juni och sker på uttrycklig önskan från påve Franciskus. Den gäller statssekretariatets historiska arkiv, Sektionen för relationer med stater och internationella organisationer.

Där ingår ett arkiv från Pius XII:s tid, 1939–1958, med rubriken ”Ebrei” (Judar) som innehåller brev där judar från hela Europa vädjar till påven om hjälp sedan den nazistiska förföljelsen börjat. Hela detta arkiv ska offentliggöras.

Samlingen omfattar 150 band med knappt 40 000 brev. Först publiceras 70 procent, sedan hela resten av samlingen som ännu är under arbete.

(Vatican News)