”Mot varje slags antisemitism”

Ett sammanträffande mellan påve Franciskus och den judiska Kommittén för interreligiösa konsultationer tvingades ställas in på grund av påvens förnyade smärtor i sitt ena knä. I hans ställe lästes hans text upp av kardinal Kurt Koch, ledare för Dikasteriet för kristen enhet, till vilket även avdelningen för kontakter med judendomen hör.

I talet bekräftar påven katolska kyrkans insats mot ”varje form av antisemitism”, särskilt i skolor, lokala församlingar och lekmannaorganisationer. I dag är det avgörande att judar och kristna gemensamt bekämpar negativa tendenser i västerländska samhällen, sade påven, och nämnde särskilt dyrkan av pengar, extrem individualism och en kultur ”av likgiltighet och slöseri”.

(Vatican News)