”Befria liturgin från ideologisk påverkan!”

(Foto: Cathopic)

 I ett nytt dokument från den 29 juni med titeln Desiderio desideravi, ”Med brinnande önskan”, inbjuder påven hela kyrkan att ”återupptäcka, beskydda och leva sanningen och kraften i det kristna [liturgiska] firandet” utan att det ”vanställs av en ytlig och förkortad syn på dess värde, eller, än värre, att det utnyttjas för något slags ideologiskt syfte, oavsett vilket”.

Vissa konservativa kretsar bland präster och lekfolk har bedrivit en kampanj för den latinska mässan från tiden före Andra Vatikankonciliet för att uttrycka en avvikande hållning gentemot Franciskus, som de anser främjar sekularisering i kyrkan. De som önskar sig den gamla riten menar att det rökelsedoftande och guldskimrande firandet fungerar upphöjande, medan dagens liturgifirande är alltför torftigt.

Skönheten i liturgin, skriver Franciskus, handlar inte om att ”söka efter en estetisk ritual” som fokuserar på ”ett noggrannt men ytligt genomförande” eller ”ett petigt iakttagande av regler”. Inte heller vill påven se den katolska mässan reducerad till ”en slarvig banalitet” eller ”en okunnig ytlighet”. Den ska övas och noga förberedas, skriver påven, så att de troende kan delta i förundran i sakramentet, där, enligt katolsk tro, bröd och vin förvandlas till Jesu kropp och blod.

Titeln Desiderio desideravi är ett citat från Lukasevangeliet 22:15, där Jesus uttrycker sin längtan efter att fira Påskfesten med sina lärjungar, en av grundpelarna för den heliga mässan.

(RNS)