Franciskus: Krig har inget med Gudsriket att göra

Petrus och Paulus på Petersplatsen i Rom.

I ett möte med en ortodox delegation i samband med firandet av de heliga Petrus och Paulus i Rom avisade påve Franciskus på nytt kriget som mänskligt handlande.

–Väpnad expansion, erövring och imperialism har inget med Gudsriket att göra, det rike som Jesus förkunnade, sade påven.

Tvärtom uppmanade han i Getsemane sina lärjungar att avstå från våld, betonade han inför delegaterna från det ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel. Varje år sänder patriarkatet en delegation till firandet i Rom av Petrus och Paulus patronatsfest den 29 juni.

Påven framförde sin tacksamhet till den blandade kommissionen för teologisk dialog mellan katolska och ortodoxa kyrkan, som möttes för första gången sedan pandemiåren.

–Låt oss inte nöja oss med kyrkodiplomati för att vänligt hålla fast vid våra egna föreställningar, utan låt oss gå framåt som syskon, uppmanade Franciskus.

(Vatican News)