Antalet präster halverat på 25 år i Frankrike

122 nya präster har vigts i Frankrike i samband med den gångna Petrus och Paulusfesten. 77 av dem är stiftspräster, 21 tillhör olika ordnar och resten kommer från olika kommuniteter, kongregationer och andra sammanslutningar för det apostoliska livet.

Men antalet avlidna präster är större. Inom ett kvartssekel har antalet stifts- och ordenspräster sjunkit med 50 procent, från 29 000 år 1995 till mindre än 14 000 år 2021. Över hälften av de aktiva prästerna i Frankrike är äldre än 75 år.

(Vatican News)