Ortodox kyrka invigd på Ground Zero

En ny ortodox kyrka har invigts på platsen för den förra, lilla vitkalkade, som begravdes under massorna när tvillingtornen rasade på Groud Zero i New York. Invigningen förrättades av metropoliten Elpidoforos av Amerika.

Katolska kyrkan representerades av ärkebiskop Gabriele Caccia, Heliga stolens ständige observatör vid Förenta Nationerna. En mindre invigning skedde redan i november i fjol när den ekumeniske patriarken Bartolomaios besökte USA. Han beskrev kyrkan som en ”kontrapunkt till mörkrets och fanatismens gärningar”.

(Vatican News)