Påven hoppas på nytt Kinaavtal

Påve Franciskus hoppas kunna förnya det omstridda avtalet med Folkrepubliken Kina. Ledande förhandlare för Vatikanen är kardinalstatssekreteraren Pietro Parolin – ”en man med högt diplomatiskt anseende”, betonar påven.

Franciskus medger i en intervju att det går trögt med utnämningar av biskopar som erkänns av båda sidor. ”Men avtalet är bra och jag hoppas det kan förlängas i oktober”, säger han. Avtalet trädde i kraft 2018 och förlängdes 2020. Endast få biskopsutnämningar har dock kunnat ske sedan dess med godkännande från båda sidor. Avtalets ordalydelse hålls hemligt av sekretesskäl. Det har väckt kritik, då det inte underlättat livet för katolikerna i folkrepubliken, och de som tillhör den så kallade underjordiska kyrkan blivit alltmer marginaliserade.

(Domradio)