Vatikanen undertecknar Parisavtalet för klimatet

Vatikanen ska underteckna de två protokollen i FN:s så kallade Parisavtal och för att därmed bidra till alla staters gemensamma ansträngningar att möta klimatförändringarna och att ge det sitt moraliska stöd. Det framgår av ett meddelande från i fredags.

Texten har överlämnats till Vatikanens ständige observatör vid FN, ärkebiskop Gabrielle Caccia, för undertecknande. Detta kan ske sedan en stat biträtt FN:s Klimatkonvention minst två månader tidigare. Därefter kan den underteckna Parisavtalet.

Vatikanens syfte är ”bidra till och moraliskt stödja insatserna från alla länder för att […] medverka till ett effektivt och lämpligt svar på de utmaningar som klimatförändringarna innebär för vår mänsklighet och vårt gemensamma hus”.

(Vatican News)