Påve Franciskus sänder budskap till Europas unga

Påve Franciskus uppmanar de unga att visa världen Europas nya ansikte. Budskapet hördes på EU:s ungdomskonferens som ägde rum i Prag 11–13 juli. Påven uppmanade de unga till att utbildas för att skapa en bättre värld.

– Förr reste era förfäder till andra kontinenter, inte alltid i ädla syften. Nu är det upp till er att visa världen Europas nya ansikte, sade påven och uppmanade de unga att verka för att bistå och välkomna andra och att skydda miljön.

Påven beklagade också det pågående ”meningslös kriget” i Ukraina, efter alla de krig som utkämpats på den europeiska kontinenten. Han påminde om att drömmen om ett enat Europa tidigare har lett till en period av fred under hela sju årtionden.

– Någon har sagt att om världen styrdes av kvinnor, skulle det inte finnas så många krig, för de som har förmågan att föda liv kan inte välja döden, sade påven. Jag tänker gärna att om världen styrdes av de unga, skulle det inte finnas så många krig. De som har livet framför sig vill inte förstöra det och kasta bort det, utan vill leva det fullt ut.

(Vatican News)