Lång påveintervju i mexikansk TV

Påve Franciskus har gett en lång intervju i mexikanska Univision den 12 juli, där han berör en lång rad ämnen. Han upprepar att han inte tänker avgå och att hans knä är en aning bättre, så att han kan gå. Om han blir till hinder, säger påven, kan han tänka sig att följa sin företrädares exempel. Men då vill han bo i ett hem för präster i någon församling i Rom och ägna sig åt att höra bikt och besöka sjuka.

På tal om debatten efter förändringarna i abortlagen i amerikanska delstater säger han att han inte kan USA:s lagstiftning, men frågar:

– Är det rätt att ta ett mänskligt liv för att lösa ett problem? Oavsett vilket? Är det rätt att betala någon för att göra det?

Franciskus hänvisar till vetenskapen och säger att ”efter en månad är DNA redan där”.

Samtidigt säger han att han inser, hur polariserande problemet är, och risken att förlora blicken för den pastorala och mänskliga dimensionen, särskilt när präster gör saken till ett ”politiskt problem”. En del konservativa biskopar i USA har vägrat att ge kommunionen till katolska politiker som stöder rätten till abort, inklusive John Biden och Nancy Pelosi, och uppmanat andra göra detsamma.

På frågan om en politiker som stöder aborträtten bör gå till kommunion, säger Franciskus att han ”lämnar det till vederbörandes eget samvete”. Politikern bör ”tala med sin biskop, sin själasörjare, sin församlingspräst” om frågan. Påven tillägger att de troende blir mer förvirrade av den politiska attityden hos biskopar som är så ”fokuserade på en fråga att de inte ser längre än näsan räcker”, med adress till vissa stridbara biskopar i USA.

(RNS)