USA:s biskopar mot nytt abortlagförslag

USA:s katolska biskopskonferens har kritiserat ett lagförslag från representanthuset som skulle underlätta tillgången till abort. Lagen ”House Bill” om skydd för kvinnors hälsa, som parlamentet röstade igenom på fredagen med 219 röster mot 210, är ”den mest orättvisa och extrema lagen om frivillig abort som någonsin skådats i vår nation”, anser ärkebiskop Lori i Baltimore och kardinal Dolan i New York.

”Att kräva skattefinansierad frivillig abort, som lagen skulle innebära, vore mycket illa och ett misslyckande med att stå på kvinnornass sida och hjälpa dem”, säger ärkebiskop Lori, Pro-Life-ansvarig i USA:s biskopskonferens, och kardinal Dolan, ansvarig för religionsfrihetsfrågor i biskopskonferensen.

(Vatican News)