Påven: Stoppa klimatförändringarna och arters utdöende!

Påve Franciskus uppmanar hela världen och varje enskild människa, men särskilt industrinationerna, att äntligen göra mer och samarbeta bättre för att skydda miljön. Den ”ekologiska katastrofen” måste stoppas genom omvändelse och en ”ekologisk andlighet”, och ”skadliga levnadssätt och system” måste ändras, kräver påven inför den katolska Världsdagen för skapelsen den 1 september.

Påvens skrivelse publicerades på torsdagen. Den 1 september inleder katolska kyrkan ”skapelsetiden”, där bevarandet av miljön står i fokus, fram till den 4 oktober. ”Lyssna på skapelsens röst” är mottot i år. Rösten har ofta blivit till ett skrik från jorden och hennes varelser som lider under ”konsumtionsexcesser” och ”övergrepp”, skriver Franciskus. Följderna som påven nämner är svår torka och intensiva värmeböljor, översvämningar och virvelstormar – något många är bekanta med idag.

”För att förhindra att ’livets nätverk’ bryter samman – den biologiska mångfalden som Gud har skänkt oss” – betonar påven fyra avgörande principer. 1. Att skapa en klar etisk grund för förändringen vi behöver för att rädda den biologiska mångfalden. 2. Att bekämpa förlusten av biologisk mångfald, skydda och främja den och möta människors behov på ett uthålligt sätt. 3. Att skapa en världsvid solidaritet för mångfalden, som tillhör alla. 4. Att fokusera på människor i situationer av svaghet, inklusive dem som drabbas mest av förlusten av biologisk mångfald: ursprungsfolk, äldre människor och ungdomar.