Vatikanen förmanar ”Synodala vägen” i Tyskland

Vatikanen preciserar i ett uttalande på torsdagen att samtalsinitiativet ”Synodala vägen” i Tyskland ”inte har mandat att förpliktiga biskopar och troende till att anta nya former för ledarskap och nya gestaltningar av lära och moral”. Samtidigt inbjuder man den ”Synodala vägen” att harmonisera sin synodala process med den i världskyrkan.

Texten hänvisar till påvens skrivelse från 2019 ”Guds folk på vandring i Tyskland”: ”Världskyrkan lever i och av delkyrkorna, liksom delkyrkorna lever och blomstrar i och genom världskyrkan: om de skildes från världskyrkan skulle de försvagas, fördärvas och dö. Därför är det nödvändigt att alltid behålla gemenskapen med hela kyrkans kropp i liv och verksamhet.”

(Vatican News)