Ärkebiskop i Myanmar ställer krav på militärjuntan

Ärkebiskop Marco Tin Win av Mandalay, Myanmar, kräver respekt för mänsklig värdighet och egendom, samtidigt som juntan fortsätter sina urskiljningslösa angrepp på civila, bland annat i katolska byar, och anklagas för krigsförbrytelser.

Juntan, som tog makten den 1 februari 2021, har särskilt angripit katolska byar i det buddhistiska området Bramar i Sagaing, i försök att bryta det folkliga motståndet mot militären. I ett videobudskap säger ärkebiskop Tin Win att han är ”djupt oroad av uppgifter om de lidanden som tusentals människor genomgår särskilt från byarna, inklusive katoliker vars hem bränts ner och egendom stulits, och som nu är hemlösa, på flykt och i stort behov av mat och tak över huvudet”.