Opus Dei: ”Karisma mer än hierarkisk auktoritet”

Påve Franciskus och msgr Fernando Ocáriz

I dokumentet ”Ad charisma tuendum” har påve Franciskus beslutat att från den 4 augusti flytta överinseendet över personalprelaturen Opus Dei från Dikasteriet för biskoparna till Dikasteriet för prästerna. Prelaten som leder Opus Dei blir inte vigd till biskop utan får titeln Apostolisk protonotarie. Den nuvarande prelaten, msgr Fernando Ocáriz, säger att påven vill se den nye prelatens roll som ”en ledare men framför allt en far”.

Dokumentet ser Opus Deis uppgift främst i att ”skydda sitt karisma” och ”främja den evangelisering som dess medlemmar utför i världen” genom att sprida ”kallelsen till helighet i världen, genom att helga arbetet, familjen och det sociala engagemanget”.

(Vatican News)