Påve Franciskus: ”Ursprungsfolk och deras förfäder är en dyrbar skatt för kyrkan”

Efter en mässa i Commonwealth Stadium i Edmonton på tisdagen firade påve Franciskus en liturgi vid Lac Ste. Anne, en sjö som är en av de mest heliga platserna för ursprungsbefolkningen i Nordamerika. I sin predikan sade påven att ursprungsbefolkningarna och deras förfäder är en dyrbar skatt för kyrkan.

Påven välsignade sjön och noterade ljudet från trummorna under ceremonin som påminde honom om “ekot från hjärtslagen” från de många som i generationer vallfärdat till sjön, ”Guds sjö”, som är de indigenas namn på vattendraget.

(Vatican News)